Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 14:16

Tender card #OPKŽP/2017/3
Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad

Information

ID of tender
1379
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad
Tender ref. no.
OPKŽP/2017/3
Public tender journal ref. no.
3870 - WYP, Vestník č. 63/2017 - 29.03.2017
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
990 785,44 EUR
Main CPV
45214220-8 - Secondary school construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad. Členenie stavebných objektov: SO 01 Normálne učebne, SO 02 Špeciálne učebne, SO 03 Plynová kotolňa.
Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredná priemyselná škola
Address
Mnoheľova 828/23
Poprad
058 46, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/479

Documents