Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 15:45

Tender card #2018/KK/08
Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku

Information

ID of tender
1382
Name of content of tender
Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku
Tender ref. no.
2018/KK/08
Public tender journal ref. no.
2674 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 579 657,44 EUR
Main CPV
45213280-9 - Construction works for compost facility
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Výstavba objektu kompostárne podľa projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.03.2018 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Kežmarok
Address
Hlavné nám. 1
Kažmarok
06001, Slovak republic
Process supervisor
Silvia Jančová
jancova@vosk.sk
+421 904821119
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5844