Status: Ongoing

Server time: 24.10.2021 15:32

Tender card #MAGS OVO 59961/2021
Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača

Information

ID of tender
13847
Name of content of tender
Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača
Tender ref. no.
MAGS OVO 59961/2021
Public tender journal ref. no.
41782 - MNA
EU journal ref. no.
2021/S 164-431605
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná sútaž návrhov
Type of procurement
Services
Estimated value
267 000,00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Účelom súťaže je tiež nájsť partnera, s ktorým bude Mestská časť Bratislava-Rača spolupracovať na projekte.

Notes

Súťaž návrhov je realizovaná na základe zmluvy o spolupráci pri organizovaní súťaže návrhov, ktorej účelom je poskytovanie odbornej, organizačnej a technickej pomoci zo strany Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy pre MČ Rača pri organizovaní súťaže návrhov v projekte "KS Žarnovická".

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.11.2021 17:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Alexandra Vičanová

Documents