Status: Ongoing

Server time: 25.06.2024 01:08

Tender card #FNTN-2021-01-NZ-Terapeutický RTG
Terapeutický RTG prístroj na ortovoltážnu terapiu

Information

ID of tender
13933
Name of content of tender
Terapeutický RTG prístroj na ortovoltážnu terapiu
Tender ref. no.
FNTN-2021-01-NZ-Terapeutický RTG
Public tender journal ref. no.
41188 - MST
EU journal ref. no.
2021/S 158-417746
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
385 700,00 EUR
Main CPV
33151200-5 - X-ray therapy devices
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Predmet zákazky predstavuje jeden ucelený celok pozostávajúci z komplexného, navzájom prepojeného a logicky a funkčne previazaného zariadenia. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného zariadenia vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadenia.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka terapeutického RTG prístroja na ortovoltážnu terapiu, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Onkologickej kliniky FN Trenčín.
Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske parametre a požiadavky súvisiace s dodaním predmetu zákazky uvedené v prílohe č. 2 SP/Zmluvy Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.10.2021 10:00:00
Planned opening of bids
15.10.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents