Status: Completed

Server time: 24.10.2021 14:40

DPS tender card #R2/2021/05/99
Nákup rúr pre OZ Topoľčianky - časť C (vrátane dopravy) - výzva č. 2/2021

This tender is part of a DPS #26463-MUT Nákup rúr

Information

ID of tender
13969
Name of content of tender
Nákup rúr pre OZ Topoľčianky - časť C (vrátane dopravy) - výzva č. 2/2021
DPS category
časť „C“ - Nákup plastových rúr
Tender ref. no.
R2/2021/05/99
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 050,00 EUR
Main CPV
44164310-3 - Tubes and fittings
Further CPV
44114220-0 - Concrete pipes and fittings
44163130-0 - Sewer pipes
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania sú:
PP rúry korugované tr. Nosnosti SN8, zahrdlené DN 500/6000 (priemer 50cm, dĺžka 6m) - 1ks
PP rúry korugované tr. Nosnosti SN8, zahrdlené DN 800/6000 (priemer 80cm, dĺžka 6m) - 4ks
s dopravou.

Miesto vykládky:
Expedičný sklad Topoľčianky
Moravecká 2
951 93 Topoľčianky

GPS: 48°24'45.0"N 18°24'30.4"E

Opis predmetu zákazky je uvedený aj v prílohe č.1 k výzve na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.08.2021 09:00:00
Planned opening of bids
25.08.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Topoľčianky
Address
Parková 7
Topoľčianky
951 93, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Róbert Šusták
robert.sustak@lesy.sk
+421 918333515

Documents