Status: Ongoing

Server time: 19.08.2022 17:13

DPS tender card #26463-MUT
Nákup rúr pre OZ lesnej techniky - časť „C“- výzva č.2

This tender is part of a DPS #26463-MUT Nákup rúr

Information

ID of tender
14032
Name of content of tender
Nákup rúr pre OZ lesnej techniky - časť „C“- výzva č.2
DPS category
časť „C“ - Nákup plastových rúr
Tender ref. no.
26463-MUT
Public tender journal ref. no.
153/2020
EU journal ref. no.
2020/S 139-341429
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 600,00 EUR
Main CPV
44164310-3 - Tubes and fittings
Further CPV
44114220-0 - Concrete pipes and fittings
44163130-0 - Sewer pipes
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup plastových rúr podľa opisu vo výzve na predkladanie ponúk

Miesto dodania predmetu zákazky: OZ Lesnej Techniky, RSLT Vranov nad Topľou, Tehelná 999, 093 03 Vranov nad Topľou
Predávajúci do súťaže stanoví svoju vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky (Tehelná 999, 093 03 Vranov nad Topľou) od miesta nakládky.
Netreba si ju zamieňať s dopravným cyklom, ktorý je vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky od miesta nakládky x 2.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2021 09:00:00
Planned opening of bids
30.08.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Documents