Status: Ongoing

Server time: 24.10.2021 14:46

Tender card #MAGS OVO 59673/2021
Samozavlažovacie nádoby – Hodžovo námestie

Information

ID of tender
14033
Name of content of tender
Samozavlažovacie nádoby – Hodžovo námestie
Tender ref. no.
MAGS OVO 59673/2021
Public tender journal ref. no.
43058 - MST
EU journal ref. no.
2021/S 177-460782
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
280 180,00 EUR
Main CPV
16160000-4 - Miscellaneous gardening equipment
Further CPV
03121000-5 - Horticultural products
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky verejný obstarávateľ nerozdeľuje na časti z dôvodu, že tvorí komplexný a logický celok. Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti má za to, že ak by došlo k rozdeleniu predmetu zákazky na časti, v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výroba a dodávka samozavlažovacích kvetináčov pre potreby Hlavného mesta SR. Podrobná technická špecifikácia jednotlivých tovarov je k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejné obstarávanie zahŕňa opciu. Podmienky uplatnenia opcie sú uvedené v čl. X kúpnej zmluvy.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.10.2021 13:00:00
Planned opening of bids
11.10.2021 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 259356272

Documents