Status: Ongoing

Server time: 25.02.2024 10:16

Tender card #26647/2021
Obnova radnice v Levoči – 1. etapa

Information

ID of tender
14082
Name of content of tender
Obnova radnice v Levoči – 1. etapa
Tender ref. no.
26647/2021
Public tender journal ref. no.
41412 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 069 072,88 EUR
Main CPV
45212314-0 - Historical monument or memorial construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je 1. etapa obnovy radnice v Levoči v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Ide najmä o obnovu prízemia a západného suterénu, rekonštrukciu napojení na rozvody inžinierskych sietí - bez zmeny súčasnej funkcie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2021 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
17.09.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Levoča
Address
Nám. Majstra Pavla 4
Levoča
05401, Slovak republic
Process supervisor
Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 904993839
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6112

Documents