Status: Ongoing

Server time: 14.08.2022 05:13

DPS tender card #1/LSŤP-DNS/2021-010
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T na roky 2021 - 2024 výzva č.10

Information

ID of tender
14112
Name of content of tender
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T na roky 2021 - 2024 výzva č.10
Tender ref. no.
1/LSŤP-DNS/2021-010
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
39 858,66 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2021 15:00:00
Planned opening of bids
08.09.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Bača
miroslav.baca@lesy.sk
+421 907934823

Documents