Status: Ongoing

Server time: 21.10.2021 10:39

DPS card #DNS1 - CH
Chemikálie a chemické výrobky

Information

ID of tender
14161
Name of content of tender
Chemikálie a chemické výrobky
Tender ref. no.
DNS1 - CH
EU journal ref. no.
2021/S 167-437291 z 30.08.2021
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 630 424,00 EUR
Main CPV
24000000-4 - Chemical products
Further CPV
24300000-7 - Basic inorganic and organic chemicals
24950000-8 - Specialised chemical products
24960000-1 - Various chemical products
33694000-1 - Diagnostic agents
33696500-0 - Laboratory reagents
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): chemikálie a chemické výrobky určené do laboratórií ako kity, protilátky a laboratórne činidlá.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
27.09.2021 12:00:00
Planned opening of requests
27.09.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národný ústav reumatických chorôb
Address
Nábr. I. Krasku 4
Piešťany
92112, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@nurch.sk
+421 908283860

Documents