Status: Ongoing

Server time: 21.10.2021 09:36

DPS card #DNS2 - LSM
Laboratórny spotrebný materiál

Information

ID of tender
14162
Name of content of tender
Laboratórny spotrebný materiál
Tender ref. no.
DNS2 - LSM
EU journal ref. no.
2021/S 167-437288 z 30.08.2021
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
759 342,00 EUR
Main CPV
33790000-4 - Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware
Further CPV
33140000-3 - Medical consumables
38000000-5 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38437000-7 - Laboratory pipettes and accessories
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): laboratórny spotrebný materiál ako rôzne druhy pipiet, kadičiek, skúmaviek, mikroskopických skiel, kultivačných fliaš a pod.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
27.09.2021 12:00:00
Planned opening of requests
27.09.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národný ústav reumatických chorôb
Address
Nábr. I. Krasku 4
Piešťany
92112, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@nurch.sk
+421 908283860

Documents