Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 03:06

DPS card #8900/2021-260
Mobilné telefóny

Information

ID of tender
14176
Name of content of tender
Mobilné telefóny
Tender ref. no.
8900/2021-260
EU journal ref. no.
2021/S 198-515929
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
2 937 462,00 EUR
Main CPV
32250000-0 - Mobile telephones
Further CPV
32260000-3 - Data-transmission equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
Yes
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude dodanie nových originálnych tovarov - mobilných telefónov podľa predloženej technickej špecifikácie predmetu zákazky vrátane príslušenstva – nabíjačiek, ochranných obalov a skiel, a služby inštalácie ochranných skiel, LTE USB modemov, ktoré sú bežne dostupné na trhu zaradené v skupine 322 hlavného slovníka CPV kódov.

Súčasťou zákazky sú aj služby dopravy k jednotlivým zákazkám.
Cieľom zriadenia DNS a zadávania čiastkových zákaziek v DNS je umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t. j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Presná špecifikácia pri zadávaní konkrétnej zákazky bude špecifikovaná vo výzve na predkladanie ponúk so zohľadnením vývoja na trhu – možnosť požadovať najaktuálnejšie riešenia.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
08.11.2021 11:00:00
Planned opening of requests
08.11.2021 11:15:00
Doba trvania DNS
08.11.2025 00:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Address
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovak republic

Documents