Status: Completed

Server time: 14.08.2022 04:31

Tender card #MAGS OVO 60735/2021
Nákup motorových vozidiel

Message detail #155698

Delivery date and time
28.09.2021 10:07:44
From
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie a úprava súťažných podkladov č. 1

Dobrý deň, 

v prílohe posielame Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1, ktoré sa týka časti 1 predmetu zákazky.

Vzhľadom k obsahu tohto dokumentu posielame tiež úpravu súťažných podkladov, a to konkrétne Prílohy č. 1 SP: Opis predmetu zákazky - časť zákazky č. 1.