Status: Ongoing

Server time: 03.12.2023 22:25

DPS tender card #12349-MUT-200
Nákup kameniva pre OZ Vranov n/T časť A (bez dopravy) - výzva č. 5

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
14353
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZ Vranov n/T časť A (bez dopravy) - výzva č. 5
Tender ref. no.
12349-MUT-200
Public tender journal ref. no.
71/2020
EU journal ref. no.
2020/S063-150381
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 920,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto realizácie predmetu zákazky : OZ Vranov n/T

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2021 08:00:00
Planned opening of bids
17.09.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Bača
miroslav.baca@lesy.sk
+421 907934823

Documents