Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 08:10

Tender card #11961 - WYP
Rekonštrukcia priestorov pre CT, UNB Nemocnica Ružinov

Information

ID of tender
1446
Name of content of tender
Rekonštrukcia priestorov pre CT, UNB Nemocnica Ružinov
Tender ref. no.
11961 - WYP
Public tender journal ref. no.
169/2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
355 273,32 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45215130-7 - Clinic construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia t. j. stavebné úpravy, dodávka a inštalácia jednotlivých technologických celkov za účelom inštalácie nového CT zariadenia s kompletnou technológiou, ako aj so stavebnými úpravami pre zdravotnícky a obsluhujúci personál. Súčasťou dodávky je aj kompletná dokumentácia podľa noriem STN a prislúchajúcej platenej legislatívy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Od 19. 10. 2018 vznikla verejnému obstarávateľovi povinnosť plne elektronickej komunikácie v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákazky, preto sa verejný obstarávateľ rozhodol komunikovať s uchádzačmi, ktorý predložili ponuku (lehota na predkladanie ponuk uplynula 21.09.2018 10:00 ) v zákazke "Rekonštrukcia priestorov pre CT, UNB Nemocnica Ružinov" zverejnenej vo Vestníku č. 169/2018 - 27.08.2018 pod. zn. 11961 - WYP prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Matej Melo
matej.melo@unb.sk
+421 918166047
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698