Status: Ongoing

Server time: 22.01.2022 13:41

Tender card #140920211
Chodník na ul. Hydinárska - 2 etapa

Message detail #154416

Delivery date and time
21.09.2021 13:19:53
From
Mesto Nitra
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie súťažných podkladov 2 - oprava

Otázka uchádzača:

Dobrý deň, chceli by sme sa spýtať či sa Zmluva o dielo predkladá s prílohami alebo bez príloh. Ďakujeme za odpoveď.

Stará odpoveď verejného obstarávateľa:

Dobrý deň, všetko, čo verejný obstarávateľ požaduje pri predkladaní ponúk je uvedené vo Výzve na predloženie ponúk bod 12. Obsah ponuky - Ponuka musí obsahovať body 1 až 6. Takže podľa bodu 5 doplnený návrh zmluvy (vyplnená hlavička Zhotoviteľa a cenu diela podľa článku V. návrhu zmluvy. Ostatné prílohy podľa čl. XV. bod 6. predkladá iba úspešný uchádzač v zmluve,  čiže pri súťaži sa prekladá iba doplnený a podpísaný návrh zmluvy bez príloh a aj ostatné dokumenty uvedené vo Výzve na predloženie ponúk bod 12. Obsah ponuky.

Opravte si starú odpoveď za novú odpoveď verejného obstarávateľa (z administratívneho dôvodu som na odpoveď použil pôvodný návrh zmluvy, ktorý bol následne zamenený za ten, ktorý je aj zverejnený v dokumentoch tejto zákazky.

Nová odpoveď verejného obstarávateľa:

Dobrý deň, všetko, čo verejný obstarávateľ požaduje pri predkladaní ponúk je uvedené vo Výzve na predloženie ponúk bod 12. Obsah ponuky - Ponuka musí obsahovať body 1 až 6. Takže podľa bodu 5 doplnený návrh zmluvy (vyplnená hlavička Zhotoviteľa a cenu diela podľa článku. V. návrhu zmluvy, pri súťaži sa prekladá iba doplnený a podpísaný návrh zmluvy bez príloh a aj ostatné dokumenty uvedené vo Výzve na predloženie ponúk bod 12. Obsah ponuky.

S úctou,

Ing.Miroslav Daniš,

referent pre verejné obstarávanie MsÚ Nitra