Status: Ongoing

Server time: 07.12.2021 10:55

Tender card #BZP.271.27.2021
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa budynku OSP w Targanicach Dolnych – etap II”

Messages