Status: Ongoing

Server time: 18.10.2021 15:13

Tender card #S.270.6.2021
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 87 „RUDZICZKA” w leśnictwie Baranowice, oddziały: 243, 242, 256, 255, 268, 267,273, 272

Information

ID of tender
14530
Name of content of tender
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 87 „RUDZICZKA” w leśnictwie Baranowice, oddziały: 243, 242, 256, 255, 268, 267,273, 272
Tender ref. no.
S.270.6.2021
Public tender journal ref. no.
2021/BZP 00180879/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45233140-2 - Roadworks
Further CPV
45111200-0 - Site preparation and clearance work
45111300-1 - Dismantling works
45100000-8 - Site preparation work
45232452-5 - Drainage works
45100000-8 - Site preparation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

SWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
www.rybnik.katowice.lasy.gov.pl

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
29.09.2021 09:00:00
Planned opening of bids
29.09.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Rybnik
Address
Kościuszki 36
Rybnik
44-200, Republic of Poland
Process supervisor
Katarzyna Szendzielorz
k.szendzielorz@katowice.lasy.gov.pl
+48 731968629
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_rybnik