Status: Cancelled

Server time: 27.11.2021 15:39

Tender card #7/2021/HK/prieskum
Výmena HW a podpora (maintenance) pre kontaktné centrum prevádzkované v NCZI

Messages