Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 09:30

Tender card #VO - 112/2018
Kancelárske potreby

Information

ID of tender
1463
Name of content of tender
Kancelárske potreby
Tender ref. no.
VO - 112/2018
Public tender journal ref. no.
12001- MST
EU journal ref. no.
2018/S 162-369989
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
250 000,00 EUR
Main CPV
30192000-1 - Office supplies
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Vzhľadom k povahe predmetu zákazky sa verejný obstarávateľ rozhodol nerozdeliť predmet zákazky na časti. Jedná sa o súvisiace položky, účelovo aj funkčne rovnakého charakteru, ktoré sa dajú kvalifikovať ako kancelárske potreby, bežne dostupné na trhu a sú dodávané subjektami v celom rozsahu, podľa požiadavky verejného obstarávateľa.
Vzhľadom na to, že žiadna položka nepredstavuje špecifický tovar, ktorý by mohol byť pre niektorého uchádzača nedostupný na voľnom trhu, je možné predpokladať že nerozdelením zákazky na časti nie je obmedzená hospodárska súťaž.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, vrátane súvisiacich služieb spojených s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota viazanosti
31.07.2019 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lucia Vulgánová
lucia.vulganova@mfsr.sk
+421 259582007
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/412388

Documents