Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 08:14

Tender card #TSK/2018/09378
„Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2019 - 2022“

Information

ID of tender
1465
Name of content of tender
„Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2019 - 2022“
Tender ref. no.
TSK/2018/09378
Public tender journal ref. no.
15841 - MSS, 218/2018
EU journal ref. no.
2018/S 212 - 485596
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
2 318 514,41 EUR
Main CPV
66515200-5 - Property insurance services
Further CPV
66516000-0 - Liability insurance services
66516100-1 - Motor vehicle liability insurance services
66514110-0 - Motor vehicle insurance services
66516500-5 - Professional liability insurance services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb „Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2019 - 2022“, ktorý je rozdelený do štyroch samostatných častí:

Časť I.:
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len OvZP TSK) na roky 2019 – 2022

Časť II.:
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla TSK a OvZP TSK na roky 2019 – 2022

Časť III.:
Havarijné poistenie motorových vozidiel TSK a OvZP TSK na roky 2019 – 2022

Časť IV.:
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na roky 2019 – 2022


Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti, pričom je možné predložiť ponuku/ponuky na jednu alebo na viac častí.

Ponuka musí byť predložená na celý rozsah príslušnej/príslušných časti/častí predmetu zákazky, na všetky položky príslušnej/príslušných časti/častí predmetu zákazky.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. ,,OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“ súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2018 09:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Trenčiansky samosprávny kraj
Address
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovak republic
Process supervisor
Silvia Páleníková
silvia.palenikova@tsk.sk
+421 326555865

Documents

Časť I.: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2022

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
979 780,97 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
66515200-5 - Property insurance services
Further CPV
66516000-0 - Liability insurance services
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť II.: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2022

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
324 637,39 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
66516100-1 - Motor vehicle liability insurance services
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť III.: Havarijné poistenie motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2022

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
720 661,09 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
66514110-0 - Motor vehicle insurance services
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť IV.: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na roky 2019 – 2022

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
293 434,96 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
66516500-5 - Professional liability insurance services
Outcome of tender
Framework Agreement