Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 14:30

Tender card #01/08/2018
Výletná loď

Information

ID of tender
1470
Name of content of tender
Výletná loď
Tender ref. no.
01/08/2018
Public tender journal ref. no.
15723-MST
EU journal ref. no.
S209-476889
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
701 333,33 EUR
Main CPV
34512200-1 - Cruise ships
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že predmetom zákazky je dodanie 1 ks lode a tento predmet zákazky sa nedá rozdeliť
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnú plochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.12.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Kvakovce
Address
Domašská 97/1
Kvakovce
09402, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgas@stonline.sk
+421 905127229
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6421

Documents