Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 15:32

Tender card #12991 - MSS
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022

Information

ID of tender
1473
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022
Tender ref. no.
12991 - MSS
Public tender journal ref. no.
185/2018
EU journal ref. no.
2018/S 178-403470
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
1 826 311,74 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich
čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú
starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním
nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Čadca
Address
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca
022 01, Slovak republic
Process supervisor
Ján Stenchlák
jan.stenchlak@lesy.sk
+421 918335063

Documents

Lesnícke služby s ručným náradím

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 826 311,74 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement