Status: Ongoing

Server time: 09.12.2021 14:47

Tender card #12779 - MSS
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019 - 2022

Information

ID of tender
1475
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na roky 2019 - 2022
Tender ref. no.
12779 - MSS
Public tender journal ref. no.
183/2018
EU journal ref. no.
2018/S 176-399162
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 957 965,06 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Vzhľadom na predpokladaný rozsah zákazky a s ohľadom na stabilizáciu regionálnych malých a stredných podnikov regiónu v predmetnom segmente služieb v lesníctve sa verejný obstarávateľ rozhodol, v záujme efektivity a odbúrania zbytočnej administratívnej náročnosti nerozdeliť zákaz ku na časti.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Čadca
Address
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca
022 01, Slovak republic
Process supervisor
Ján Stenchlák
jan.stenchlak@lesy.sk
+421 918335063

Documents