Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 01:58

DPS tender card #001/2021-032
IKT zariadenia - 026

Information

ID of tender
14780
Name of content of tender
IKT zariadenia - 026
Tender ref. no.
001/2021-032
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
17 119,95 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie mikrofónov, fotostatívov, webkamery a IKT zariadení pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:
Časť 1- Mikrofóny
Časť 2 - Fotostatívy a webkamera
Časť 3 - IKT zariadenia
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.10.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 655,35 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 958,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 506,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract