Status: Ongoing

Server time: 01.12.2021 22:24

DPS card #061727/2021
Nákup licencií na používanie softvérových produktov a systémov vrátane súvisiacej podpory

Information

ID of tender
14927
Name of content of tender
Nákup licencií na používanie softvérových produktov a systémov vrátane súvisiacej podpory
Tender ref. no.
061727/2021
EU journal ref. no.
2021/S 211-550918
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
3 450 784,00 EUR
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Further CPV
48214000-1 - Network operating system software package
48219700-3 - Communications server software package
48311000-1 - Document management software package
72222300-0 - Information technology services
48510000-6 - Communication software package
48600000-4 - Database and operating software package
48620000-0 - Operating systems
48730000-4 - Security software package
48761000-0 - Anti-virus software package
72260000-5 - Software-related services
72261000-2 - Software support services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému (ďalej aj ako „DNS“) bude nákup licencií umožňujúcich využívanie softvérových produktov a systémov, akými sú najmä operačné systémy, klientské prístupy, cloudové služby, kancelárske office softvéry, systémy na tvorbu dokumentov a ich nadstavby pre vzájomnú komunikáciu, systémov na softvérovú ochranu pracovných staníc a serverov, virtualizáciu serverov, manažment bezpečnej komunikácie pomocou PKI a ochranu dát, manažment bezpečnostných informácií a udalostí, systémy na zálohovanie a replikáciu dát vrátane súvisiacej podpory (tovar, služba/predplatné). Predmetom zákaziek bude aj zabezpečenie podpory už existujúcich licencií.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a všetky ostatné informácie budú obsiahnuté v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk v rámci zriadeného dynamického nákupného systému pri zadávaní konkrétnych zákaziek.

V súlade s § 6 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní bola predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému určená ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas trvania dynamického nákupného systému.

Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme samostatne po jednotlivých skupinách licencií a/alebo súvisiacu podporu v nepravidelných intervaloch a rôznom rozsahu v závislosti od aktuálnych potrieb.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
29.11.2021 09:00:00
Planned opening of requests
29.11.2021 09:10:00
Lehota na predkladanie žiadostí
Unlimited

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Address
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Eva Kiss Bohmerová
eva.bohmerova@mzv.sk
+421 259782897
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1703

Documents