Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 09:47

Tender card #OMaVS/2021/102021
Sezónny a operatívny servis chladiacich strojov, fancoilov a vzduchotechniky v budove ústredia

Information

ID of tender
14992
Name of content of tender
Sezónny a operatívny servis chladiacich strojov, fancoilov a vzduchotechniky v budove ústredia
Tender ref. no.
OMaVS/2021/102021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
24 000,00 EUR
Main CPV
50730000-1 - Repair and maintenance services of cooler groups
Further CPV
42500000-1 - Cooling and ventilation equipment
42512000-8 - Air-conditioning installations
42512500-3 - Parts of air-conditioning machines
45331000-6 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
39717000-1 - Fans and air-conditioning appliances
35111000-5 - Firefighting equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie jarného, jesenného a operatívneho servisu chladiaceho stroja AERMEC NBW 4027 E, chladiaceho stroja Carrier AquaSnap 30RBS-080B0004-PE, fancoilov FCX-62 PO, FCX-42 PO, FCX-32 PO, FCX-22 PO a FCC-2, klimatizačných jednotiek SPLIT HIROSS-HISP SC 081000 a TOSHIBA RAV, vzduchotechnickej jednotky WOLF KG 40, klimatizačnej jednotky WOLF KG/KGW Top 43W, čerpadiel GRUNDFOS MGE 903A, GRUNDFOS UPS 32-60F a WILO TPO S50/10, kondenzátorov Guntner GW 09.2A/2-E(D), expanzných nádob Reflex 80 l a Dukla 50, ventilátora Remak RP 70-40/35-6D, meranie a regulácia, požiarnych klapiek TROX FRK fí 100 mm až 315 v budove ústredia SŠHR SR.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.10.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Address
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Jančo
michal.janco@reserves.gov.sk
+421 910459581

Documents