Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 18:29

Tender card #3664/2017
Mestská autobusová doprava

Information

ID of tender
150
Name of content of tender
Mestská autobusová doprava
Tender ref. no.
3664/2017
Public tender journal ref. no.
2017/S 170-348833
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 454 378,00 EUR
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Rozdelenie zákazky na časti nepovažuje verejný obstarávateľ za vhodné. Poskytovanie služby jedným dopravcom je vhodné z pohľadu svojho rozsahu, pravidelnosti ako aj spôsobu výberu cestovného a úhrady zo strany verejného obstarávateľa.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie bezpečných, efektívnych a kvalitných dopravných služieb pre verejnosť za určené základné cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe. Služba bude zabezpečovaná piatimi autobusmi. Obstarávané služby sú v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. službami vo verejnom záujme. Podrobnosti sú uvedené v priloženej dokumentácii – zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Žiar nad Hronom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Predkladanie ponúk /ponuka len jedna obálka)
06.10.2017 10,00 hod.

Schedule

Predkladanie ponúk
06.10.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Documents