Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 18:33

DPS tender card #118/2021-002
Výzva č. 2 „Zberné nádoby 1100 L, 240 L a 120 L“

Information

ID of tender
15036
Name of content of tender
Výzva č. 2 „Zberné nádoby 1100 L, 240 L a 120 L“
Tender ref. no.
118/2021-002
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
34928480-6 - Waste and rubbish containers and bins
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie typizovaných plastových zberných nádob vo veľkostiach 120 l, 240 l a 1100 l na zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO) a triedeného odpadu (TO) v pre OLO a.s., podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.11.2021 11:00:00
Planned opening of bids
05.11.2021 11:15:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Documents