Status: Completed

Server time: 06.12.2021 18:48

DPS tender card #23/LS02/OZ23/2021
Nákup kameniva bez dopravy - zimný posyp, časť A- OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves - výzva č. 23

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
15040
Name of content of tender
Nákup kameniva bez dopravy - zimný posyp, časť A- OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves - výzva č. 23
Tender ref. no.
23/LS02/OZ23/2021
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 100,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre LS Spišská Nová Ves frakcie 8/16 v množstve 300 ton.
Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky v k.ú. Spišská Nová Ves a blízke okolie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Určenie miesta vykládky: Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude k.ú. Spišská Nová Ves a okolie.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.10.2021 12:00:00
Planned opening of bids
26.10.2021 12:45:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Address
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovak republic
Process supervisor
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Documents