Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 20:06

DPS tender card #001/2021-040
IKT zariadenia - 030

Information

ID of tender
15046
Name of content of tender
IKT zariadenia - 030
Tender ref. no.
001/2021-040
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
30 996,13 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie IKT zariadení, náhradných dielov, počítačových zostáv, notebookov, serveru a sieťových prvkov pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:
Časť 1 - IKT zariadenia
Časť 2 - Náhradné diely
Časť 3 - Počítačové zostavy, notebooky a server
Časť 4 - Sieťové prvky
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2021 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 641,18 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 146,62 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
15 913,78 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 294,55 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract