Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 04:07

DPS card #MAR 26/2021
Odstraňovanie grafitov, nanášanie antigrafitových náterov

Information

ID of tender
15059
Name of content of tender
Odstraňovanie grafitov, nanášanie antigrafitových náterov
Tender ref. no.
MAR 26/2021
EU journal ref. no.
2021/S 206-537952
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
1 440 000,00 EUR
Main CPV
90690000-0 - Graffiti removal services
Further CPV
45442000-7 - Application work of protective coatings
90512000-9 - Refuse transport services
51511300-0 - Installation services of suspended access equipment
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Odstraňovanie grafitov z pevných povrchov, murivo, kameň, hrobové miesta, pamätníky a nanášanie antigrafitového nástreku, náteru na rôzne povrchy.
1.Odstránenie grafitov z poréznych materiálov /steny, murivo, omietka, kameň.../, neošetrené antigrafitovým náterom. Pieskovanie plôch za účelom čistenia a
odstraňovania graffitov ( pieskovanie abrazívom granát / alebo ekvivalent/) max. 3200 m2 na 4 roky,
2. Chemické odstránenie grafitov z plôch neošetrených antigrafitovým náterom , max. 800 m2 na 4 roky,
3. Chemické odstránenie grafitov z plôch ošetrených antigrafitovým náterom, max. 800 m2 na 4 roky,
4. Antigrafitový náter/nástrek v 3 vrstvách (hladké povrchy) max. 800 m2 na 4 roky,
5. Antigrafitový náter/ nástrek v minimálne 6 vrstvách na štruktúrovaných a poréznych plochách, max. 3200 m2 na 4 roky,
6. Výškové práce (lezeckou technikou bez obmedzenia /plošinou do 45 metrov) max. 800 m2 na 4 roky,
7. Čistenie fasád a povrchov vodným lúčom (švédska chémia Trion BPS 7111 / alebo ekvivalent/) a odstraňovanie plesní, machov a nečistôt, max. 1600 m2 na 4 roky,
8. Nátery fasád ( kvalitné náterové systémy - fasády farba Helios Premium, Caparol / alebo ekvivalent/),max. 1600 m2 na 4 roky,

Špecifikácia bodu 1.
Odstránenie grafitov z neošetrenej plochy antigrafitovým náterom. Odstránenie grafitov tu musí prebiehať na všetkých plochách špeciálnou metódou pieskovaním s použitím abrazíva granát / alebo ekvivalent/, ktorý je polodrahokamom s povinnou frakciou # 20/40. Použité zariadenie- pieskovací stroj musí byť vybavené nastaviteľným – riadeným tlakom tryskaného abrazíva, aby bola zaručená možnosť a použiteľnosť na všetkých pamiatkovo chránených plochách a materiáloch.

Špecifikácia bodu 3.
Odstránenie grafitov z ošetrenej plochy antigrafitovým náterom. Odstránenie grafitov tu musí prebiehať na všetkých plochách šetrne bez odstránenia antigrafitového náteru

Špecifikácia bodov 4-5
Antigrafitový nástrek/náter v minimálne 3-6 vrstvách.
Tento nástrek musí byť permanetný s uvedeným a preukázateľným 100 násobným odstraňovacím cyklom. Nástrek musí byť transparentný a nesmie zmeniť vzhľad ošetrovaného podkladu.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
26.11.2021 10:00:00
Planned opening of requests
26.11.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
26.11.2025 12:00:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents

Tenders