Status: Ongoing

Server time: 30.11.2021 01:54

DPS tender card #26463-MUT-210/1
Nákup rúr pre OZ Vranov n/T - časť C (vrátane dopravy) - výzva č. 1/2021

This tender is part of a DPS #26463-MUT Nákup rúr

Information

ID of tender
15087
Name of content of tender
Nákup rúr pre OZ Vranov n/T - časť C (vrátane dopravy) - výzva č. 1/2021
DPS category
časť „C“ - Nákup plastových rúr
Tender ref. no.
26463-MUT-210/1
Public tender journal ref. no.
153/2020
EU journal ref. no.
2020/S139-341429
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 460,00 EUR
Main CPV
44164310-3 - Tubes and fittings
Further CPV
44114220-0 - Concrete pipes and fittings
44163130-0 - Sewer pipes
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania sú:
PP rúry korugované tr. nosnosti SN8, DN 400/6000 (priemer 40cm, dĺžka 6m) - 6ks
PP rúry korugované tr. nosnosti SN8, DN 500/6000 (priemer 50cm, dĺžka 6m) - 8ks
PP rúry korugované tr. nosnosti SN8, DN 600/6000 (priemer 60cm, dĺžka 6m) - 8ks
PP rúry korugované tr. nosnosti SN8, DN 800/6000 (priemer 80cm, dĺžka 6m) - 2ks
s dopravou.

Miesto vykládky:
Odštepný závod Vranov n/T
Čemernianska 136
093 33 Vranov n/T


Opis predmetu zákazky je uvedený aj v prílohe č.1 k výzve na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.10.2021 15:00:00
Planned opening of bids
25.10.2021 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Bača
miroslav.baca@lesy.sk
+421 907934823

Documents