Status: Ongoing

Server time: 23.03.2023 05:40

Tender card #IB.271.5.2021
Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna planowanego do udzielenia w związku z realizacją projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267, pn. Kolejka Wąskotorowa – cel turystyczny w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Information

ID of tender
15090
Name of content of tender
Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna planowanego do udzielenia w związku z realizacją projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267, pn. Kolejka Wąskotorowa – cel turystyczny w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Tender ref. no.
IB.271.5.2021
Public tender journal ref. no.
2021/BZP 00232349/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
520 646,00 PLN
Main CPV
32322000-6 - Multimedia equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Przedmiotem zamówienia jest:
I. 1. Dostawa i montaż kompletnego systemu multimedialnej ścieżki edukacyjnej w tym niezbędnych do uruchomienia: rozszerzonego wirtualnego spaceru urządzeń, narzędzi, oprogramowani i materiałów cyfrowych, np. niezbędnych do utworzenia wirtualnej rzeczywistości: zdjęcia, obrazy cyfrowe, filmy zgodnie z podziałem strefowym, w części podstawowej określonej w projekcie, stanowiącej element zamówienia.
2. Demonstracja utworzonego systemu multimedialnej ścieżki.
3. Zapewnienie instruktażu obsługi systemu multimedialnej ścieżki.

II. Zakres prac:
Wykonawca dostarczy i zamontuje kompletny system multimedialnej ścieżki edukacyjnej w tym niezbędnych do uruchomienia: urządzeń, narzędzi, oprogramowań materiałów cyfrowych, np. niezbędnych do utworzenia wirtualnej rzeczywistości: zdjęcia, obrazy cyfrowe, filmy w części podstawowej określonych w projekcie w poszczególnych strefach oraz przeprowadzi demonstrację systemu i szkolenie (instruktaż) w zakresie ich obsługi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dla minimum 2 pracowników Zamawiającego.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
29.10.2021 10:00:00
Planned opening of bids
29.10.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Gmina Kuźnia Raciborska
Address
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Republic of Poland
Process supervisor
Grzegorz Modrzejewski
modrzej244@wp.pl
+48 602535142
Link to online profile of contracting authority
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Documents