Status: Completed

Server time: 19.04.2024 21:00

Tender card #TZ.261.19.2017
Dostawa włazów kanałowych.

Information

ID of tender
151
Name of content of tender
Dostawa włazów kanałowych.
Tender ref. no.
TZ.261.19.2017
Public tender journal ref. no.
TZ.261.19.2017
Type of tender
Zamówienie regulaminowe (pozaustawowe)
Type of public tender
Zamówienie regulaminowe (pozaustawowe) - Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
44423740-0 - Manhole covers
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
NUTS
PL224 - Czestochowski
Brief description of tender or procurement

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Składanie ofert, dokumentów oraz wzorów
09.10.2017 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
Address
Jaskrowska 14/20
Częstochowa
42202, Republic of Poland
Process supervisor
Katarzyna Walenta
katarzyna.walenta@pwik.czest.pl
+48 343773176

Documents