Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 18:42

Tender card #CVO 521
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - CVO 521

Information

ID of tender
15145
Name of content of tender
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - CVO 521
Tender ref. no.
CVO 521
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
291 850,00 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Zákazku nerozdeľuje z dôvodu, že tvorí komplexný a logický celok nakoľko sa jedná o komoditu, ktorú nie je možné rozdeliť.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2021 14:00:00
Planned opening of bids
18.11.2021 14:30:00

Centralised procurement

Subject's name
Slovenské centrum obstarávania
Address
Podzámocká 67/6
Bojnice
97201, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Silvia Pipíšková
pipiskova@well.sk
+421 0914341331

Documents