Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 05:48

Tender card #PVS/1/21
Dodávka elektrickej energie

Information

ID of tender
15182
Name of content of tender
Dodávka elektrickej energie
Tender ref. no.
PVS/1/21
EU journal ref. no.
2021/S 202-527030
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 508 596,00 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky sa nedelí na časti, jedná sa o dodávku elektrickej energie pre jednu spoločnosť.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie elektrickej energie - elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie (zelená energia) a zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok a distribúcie elektriny pre odberné miesta Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. uvedené v prílohách súťažných podkladov (príloha zmluvných podmienok). Podrobne v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2021 09:00:00
Planned opening of bids
18.11.2021 13:00:00

Promoter

Subject's name
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Nová 133
Považská Bystrica
017 46, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9577

Documents