Status: Ongoing

Server time: 06.07.2022 21:39

Tender card #7256-MUP, 71/2016
Aglomerácia Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV

Information

ID of tender
1532
Name of content of tender
Aglomerácia Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV
Tender ref. no.
7256-MUP, 71/2016
Public tender journal ref. no.
7256-MUP, 71/2016
EU journal ref. no.
2016/S 075-130516
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Užšia súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
13 656 371,68 EUR
Main CPV
45232400-6 - Sewer construction work
Further CPV
45252127-4 - Wastewater treatment plant construction work
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je odkanalizovanie obcí Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou s následným čistením na čistiarni odpadových vôd v obci Diviacka Nová Ves. Kanalizácia a vedľajšie vetvy budú realizované v miestnych komunikáciách, v štátnej ceste, v zelených pásoch a prípadne po súkromných pozemkoch.
Na navrhovanom kanalizačnom systéme je navrhnutých 8ks čerpacích staníc v obciach a jedna hlavná čerpacia stanica zabezpečujúca prečerpanie odpadových vôd na ČOV. technológia čistenia zodpovedá najmodernejším trendom čistenia a zabezpečí požadovanú účinnosť čistenia odpadových vôd. Splaškové odpadové vody z obcí Diviacka Nová Ves a Diviaky
nad Nitricou sú privedené splaškovou kanalizáciou do ČOV, kde sú biologicky čistené. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.10.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Documents