Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 14:10

Tender card #60303-47-2017
Údržba vozovky D2 v správe SSÚD 1 Malacky emulznými technológiami

Information

ID of tender
1537
Name of content of tender
Údržba vozovky D2 v správe SSÚD 1 Malacky emulznými technológiami
Tender ref. no.
60303-47-2017
Public tender journal ref. no.
15643 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
996 200,00 EUR
Main CPV
45233000-9 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je práca vrchnej stavby rýchlostnej komunikácie – súvislá údržba vozovky diaľnice D2 – v správe SSÚD 1 Malacky technológiou zastudena kladených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia povrchových vlastností vozovky a predĺženia životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Address
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovak republic
Process supervisor
Michaela Mášiková
michaela.masikova@ndsas.sk
+421 258311156

Documents