Status: Ongoing

Server time: 23.03.2023 06:12

Tender card #ZG.270.3.23.2021
Zapytanie ofertowe „Dostawa karmy dla OHZ Zamrzenica w 2021 r.”

Information

ID of tender
15387
Name of content of tender
Zapytanie ofertowe „Dostawa karmy dla OHZ Zamrzenica w 2021 r.”
Tender ref. no.
ZG.270.3.23.2021
Type of tender
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Type of public tender
Zamówienie do 130 000 zł
Type of procurement
Goods
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

warunki zamówienia zostały zawarte w zapytaniu ofertowym

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

Schedule

Tylko komunikacja
04.11.2021 11:00:00
Planned opening of bids
04.11.2021 11:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Address
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Republic of Poland
Process supervisor
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Documents

Część zamówienia 1: dostawa wraz z rozładunkiem buraków cukrowych w ilości 80 ton do obwodu łowieckiego nr 29.

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Część zamówienia 2: dostawa wraz z rozładunkiem buraków cukrowych w ilości 70 ton do obwodu łowieckiego nr 46.

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Część zamówienia 3: dostawa wraz z rozładunkiem ziarna kukurydzy paszowej w ilości 30 ton do obwodu łowieckiego nr 29.

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Część zamówienia 4: dostawa wraz z rozładunkiem ziarna kukurydzy paszowej w ilości 25 ton do obwodu łowieckiego nr 46

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Część zamówienia 5: dostawa wraz z rozładunkiem marchwi w ilości 30 ton do obwodu łowieckiego nr 29.

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Część zamówienia 6: dostawa wraz z rozładunkiem kiszonki w ilości 30 ton do obwodu łowieckiego nr 29.

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract