Status: Ongoing

Server time: 07.12.2021 11:13

DPS tender card #OCOZ RUK 2163/2021-01
Vodoinštalačný materiál pre VMĽŠ Mlyny a VI Družba - 01

Information

ID of tender
15408
Name of content of tender
Vodoinštalačný materiál pre VMĽŠ Mlyny a VI Družba - 01
DPS category
Vodoinštalačný, kurenársky a sanitárny materiál
Tender ref. no.
OCOZ RUK 2163/2021-01
Public tender journal ref. no.
32469 - WYT
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
12 016,00 EUR
Main CPV
39715100-8 - Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters
Further CPV
42130000-9 - Taps, cocks, valves and similar appliances
44410000-7 - Articles for the bathroom and kitchen
44411000-4 - Sanitary ware
44411750-6 - Lavatory cisterns
44400000-4 - Miscellaneous fabricated products and related items
44800000-8 - Paints, varnishes and mastics
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie rôzneho vodoinštalačného materiálu. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.11.2021 10:00:00
Planned opening of bids
08.10.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ema Paulovičová
ema.paulovicova@rec.uniba.sk
+421 290109616
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1: Vodoinštalačný materiál pre VMĽŠ Mlyny

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 100,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39715100-8 - Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters
Further CPV
42130000-9 - Taps, cocks, valves and similar appliances
44410000-7 - Articles for the bathroom and kitchen
44411000-4 - Sanitary ware
44411750-6 - Lavatory cisterns
44400000-4 - Miscellaneous fabricated products and related items
44800000-8 - Paints, varnishes and mastics
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Vodoinštalačný materiál pre VI Družba

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 916,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39715100-8 - Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters
Further CPV
42130000-9 - Taps, cocks, valves and similar appliances
44410000-7 - Articles for the bathroom and kitchen
44411000-4 - Sanitary ware
44411750-6 - Lavatory cisterns
44400000-4 - Miscellaneous fabricated products and related items
44800000-8 - Paints, varnishes and mastics
Outcome of tender
One-off Contract