Status: Ongoing

Server time: 08.08.2022 00:17

DPS card #DNS1/2021
Dodávka zemného plynu

Information

ID of tender
15560
Name of content of tender
Dodávka zemného plynu
Tender ref. no.
DNS1/2021
Public tender journal ref. no.
53575 - MUT
EU journal ref. no.
2021/S 213-561136
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 165 272,64 EUR
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejné obstarávanie sa vyhlasuje za účelom zriadenia DNS, v ktorom budú vyhlasované zákazky na dodávky zemného plynu počas najbližších 4 rokov. Dynamický nákupný systém predstavuje nástroj zadávania zákaziek, do ktorého budú môcť dodávatelia kedykoľvek podávať žiadosť o zaradenie, a ktorou preukážu splnenie podmienok budú sa kvalifikovať. Zriadenie dynamického nákupného systému umožní Mestskému hospodárstvu a správe lesov, m.r.o., Trenčín operatívne vyhlasovať zákazky na dodávky plynu v akýchkoľvek hodnotách bez porušenia zákona o verejnom obstarávaní (v zriadenom DNS bude možné vyhlásiť aj zákazky v hodnote 100.000 €, keď ceny klesnú aj v hodnote aktuálnych cien).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
29.11.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí - po zriadení DNS
02.12.2024 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Address
Soblahovská 65
Trenčín
912 50, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9197

Documents

Tenders