Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 10:52

Tender card #35690/2021
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE

Information

ID of tender
15579
Name of content of tender
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE
Tender ref. no.
35690/2021
Public tender journal ref. no.
54702 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
856 992,30 EUR
Main CPV
45214210-5 - Primary school construction work
Further CPV
45111300-1 - Dismantling works
45321000-3 - Thermal insulation work
45443000-4 - Facade work
45261000-4 - Erection and related works of roof frames and coverings
45421132-8 - Installation of windows
44221000-5 - Windows, doors and related items
31216200-5 - Lightning conductors
39715210-2 - Central-heating equipment
45261300-7 - Flashing and guttering work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK023 - Nitriansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti budov základnej školy v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty a stavebné úpravy:
SO 01 HLAVNÁ BUDOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
- zateplenie strechy
- výmena otvorových výplní
- výmena radiátorov a rozvodov ústredného kúrenia
SO 02 VEDĽAJŠIA BUDOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
- zateplenie strechy
- výmena otvorových výplní
- rekonštrukcia vnútorných rozvodov elektroinštalácie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2021 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
15.12.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Tlmače
Address
Mestský úrad, Námestie odborárov 10
Tlmače
935 21, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 904993839
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4355

Documents