Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 19:00

Tender card #S/23038/OVO/2021
Opätovné otvorenie súťaže "Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu"

Information

ID of tender
15692
Name of content of tender
Opätovné otvorenie súťaže "Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu"
Tender ref. no.
S/23038/OVO/2021
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Zákazka v rámcovej dohode
Type of procurement
Goods
Estimated value
198 178,40 EUR
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
33182240-3 - Parts and accessories for pacemakers
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ako verejný obstarávateľ, ktorý vyhlásil v Európskom vestníku č. 2019/S 017-035470 zo dňa 24.01.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 18/2019 zo dňa 25.01.2019 pod označením 1870–MST reverznú verejnú súťaž, ktorej predmetom je: „Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu“ podľa § 83 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) opätovne otvára verejnú súťaž v tej časti predmetu zákazky, v ktorej bola uzatvorená rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže (ďalej len ako „rámcová dohoda“) a to:

- Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na intravazálne zavádzače s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom pre štandardné účely zavádzania elektrofyziologických katétrov (ďalej len ako „časť č. 1“),

- Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na intravazálne roztrhateľné zavádzače bez hemostatického uzáveru pre štandardné účely zavádzania kardiostimulačných elektród (ďalej len ako „časť č. 2“),

- Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektródy pre dočasnú kardiostimuláciu s pasívnou fixáciou s a bez možnosti nafúknutia plávajúceho balónika (ďalej len ako „časť č. 10“).

Verejný obstarávateľ opätovne otvára verejnú súťaž medzi účastníkmi rámcovej dohody, ktorého postup a podmienky stanovujú súťažné podklady a rámcová dohoda. Všetky potrebné informácie týkajúce sa opätovného otvárania verejnej súťaže v príslušných častiach predmetu zákazky sú uvedené v bode 29 „Postup pri opätovnom otvorení súťaže“ Časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov zverejnené v systéme JOSEPHINE.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.11.2021 09:00:00
Planned opening of bids
15.11.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents

Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na intravazálne zavádzače s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom pre štandardné účely zavádzania elektrofyziolo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
28 058,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na intravazálne roztrhateľné zavádzače bez hemostatického uzáveru pre štandardné účely zavádzania kardiostimulačných elektród

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
43 400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektródy pre dočasnú kardiostimuláciu s pasívnou fixáciou s a bez možnosti nafúknutia plávajúceho balónika

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
126 720,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182240-3 - Parts and accessories for pacemakers
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract