Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:34

DPS card #MAR 46/2021
DNS Záhradné mechanické a motorové náradie

Information

ID of tender
15729
Name of content of tender
DNS Záhradné mechanické a motorové náradie
Tender ref. no.
MAR 46/2021
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
69 900,00 EUR
Main CPV
43830000-0 - Power tools
Further CPV
44510000-8 - Tools
42652000-1 - Hand-held electromechanical tools
16160000-4 - Miscellaneous gardening equipment
16311000-8 - Lawnmowers
34311110-4 - Spark-ignition engines
44511000-5 - Hand tools
44512940-3 - Tool kits
34144000-8 - Special-purpose motor vehicles
44512000-2 - Miscellaneous hand tools
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému pre priebežné zadávanie zákaziek na dodanie záhradného náradia a motorového záhradného náradia v špecifikácií a objeme podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa.

Dodávka záhradného mechanického a motorového náradia na 24 mesiacov.
DNS je rozdelený na tri samostatné kategórie, žiadosť o zaradenie do DNS je možné podať na samostatné kategórie:

1.Mechanické náradie v objeme 9 000 EUR bez DPH
2.Elektrické motorové náradie v objeme 35 900 EUR bez DPH
3.Motorové ( spaľovací motor) náradie v objeme 25 000 EUR bez DPH

Jednotlivé zákazky budú v rámci DNS vyhlasované formou samostatných výziev, výzvy na predkladanie ponúk budú zasielané v DNS zaregistrovaným uchádzačom.
Špecifikácie jednotlivých typov náradia budú zadávané formou elektronického odkazu na konkrétny výrobok, konkrétneho výrobcu, predajcu. Uvedená špecifikácia slúži na definovanie minimálnych požadovaných parametrov náradia. Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, ktoré vyhovuje takto formulovanej požiadavke na minimálne požadované parametre.

Predpokladaný termín vyhlásenia prvej zákazky v rámci DNS je po 1.1.2022

Notes

Plnenie na základe objednávok.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
13.12.2021 10:00:00
Planned opening of requests
13.12.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
31.05.2024 14:00:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents

1.Mechanické náradie

Status
Completed
Main CPV
43830000-0 - Power tools
Further CPV
44510000-8 - Tools
16160000-4 - Miscellaneous gardening equipment
44511000-5 - Hand tools
44512940-3 - Tool kits
44512000-2 - Miscellaneous hand tools
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

2.Elektrické motorové náradie

Status
Completed
Main CPV
42652000-1 - Hand-held electromechanical tools
Further CPV
31000000-6 - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

3.Motorové ( spaľovací motor) náradie

Status
Completed
Main CPV
34311110-4 - Spark-ignition engines
Further CPV
34144000-8 - Special-purpose motor vehicles
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

Tenders