Status: Completed

Server time: 03.03.2024 04:13

DPS card #MAR 47/2021
DNS Biela technika a ostatné elektrospotrebiče

Information

ID of tender
15752
Name of content of tender
DNS Biela technika a ostatné elektrospotrebiče
Tender ref. no.
MAR 47/2021
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
69 900,00 EUR
Main CPV
39700000-9 - Domestic appliances
Further CPV
39710000-2 - Electrical domestic appliances
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
39717000-1 - Fans and air-conditioning appliances
39721000-2 - Domestic cooking or heating equipment
39711100-0 - Refrigerators and freezers
39713100-4 - Dishwashing machines
39713200-5 - Clothes-washing and drying machines
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému pre priebežné zadávanie zákaziek na dodanie "Bielej techniky" a ostatných elektrospotrebičov v špecifikácií a objeme podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa.

Dodávka "Bielej techniky" a ostatných elektrospotrebičov na 24 mesiacov.
DNS je rozdelený na dve samostatné kategórie, žiadosť o zaradenie do DNS je možné podať na samostatné kategórie:

1.Biela technika v objeme 36 000 EUR bez DPH
2.Ostatné elektrospotrebiče v objeme 33 900 EUR bez DPH


Jednotlivé zákazky budú v rámci DNS vyhlasované formou samostatných výziev, výzvy na predkladanie ponúk budú zasielané v DNS zaregistrovaným uchádzačom.
Špecifikácie jednotlivých typov elektrospotrebičov budú zadávané formou elektronického odkazu na konkrétny výrobok, konkrétneho výrobcu, predajcu. Uvedená špecifikácia slúži na definovanie minimálnych požadovaných parametrov elektrospotrebičov. Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, ktoré vyhovuje takto formulovanej požiadavke na minimálne požadované parametre.

Notes

Plnenie na základe objednávok.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
13.12.2021 11:00:00
Planned opening of requests
13.12.2021 11:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
14.12.2023 14:00:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents

1.Biela technika

Status
Completed
Main CPV
39700000-9 - Domestic appliances
Further CPV
39711000-9 - Electrical domestic appliances for use with foodstuffs
39711100-0 - Refrigerators and freezers
39711300-2 - Electrothermic appliances
39713000-3 - Electrical domestic appliances for cleaning; smoothing irons
39713100-4 - Dishwashing machines
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)

2.Ostatné elektrospotrebiče

Status
Completed
Main CPV
39717000-1 - Fans and air-conditioning appliances
Further CPV
31000000-6 - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
39715240-1 - Electric space-heating apparatus

Tenders