Status: Completed

Server time: 19.08.2022 16:08

Tender card #ZG.270.4.2021
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kobiór w roku 2022

Information

ID of tender
15798
Name of content of tender
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kobiór w roku 2022
Tender ref. no.
ZG.270.4.2021
EU journal ref. no.
2021/S 220-578858
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Services
Estimated value
17 121 527,12 PLN
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

SWZ jest ogólnodostępna w zakładce Dokumenty niniejszego zamówienia. na stronie bip zamawiającego znajduje sie link do SWZ i wszystkich załaczników dotyczących niniejszego postępowania

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa, gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kobiór w roku 2022.
Szacunkowa wartość zamówienia to kwota netto (suma wartości zadania podstawowego netto wszystkich pakietów + zamówienie z art.214 tzw podobne tj 50% wartości zadania podstawowego + opcja tj. 20% wartości zadania podstawowego).

Schedule

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
13.12.2021 13:00:00
Planned opening of bids
13.12.2021 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Kobiór
Address
Katowicka 141
Piasek
43-211, Republic of Poland
Process supervisor
Jadwiga Długajczyk
jadwiga.dlugajczyk@katowice.lasy.gov.pl
+48 606431275
Link to online profile of contracting authority
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-kobior

Documents

Pakiet 1 – leśnictwa: Gostyń, Zgoń, Radostowice, Branica, Pawłowice;

Status
Completed
Predicted value not including VAT
6 037 044,27 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77210000-5 - Logging services
77211000-2 - Services incidental to logging
77211100-3 - Timber harvesting services
77211200-4 - Transport of logs within the forest
77211300-5 - Tree-clearing services
77211400-6 - Tree-cutting services
77211500-7 - Tree-maintenance services
77211600-8 - Tree seeding
77230000-1 - Services incidental to forestry
77231000-8 - Forestry management services
77231200-0 - Forest pest control services
75251120-7 - Forest-firefighting services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 2 – leśnictwa: Wyry, Żwaków, Promnice, Świerczyniec, Studzienice, Międzyrzecze, Wola, Czarków;

Status
Completed
Predicted value not including VAT
7 762 945,76 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77210000-5 - Logging services
77211100-3 - Timber harvesting services
77211000-2 - Services incidental to logging
77211200-4 - Transport of logs within the forest
77211300-5 - Tree-clearing services
77211400-6 - Tree-cutting services
77211500-7 - Tree-maintenance services
77211600-8 - Tree seeding
77230000-1 - Services incidental to forestry
77231000-8 - Forestry management services
77231200-0 - Forest pest control services
75251120-7 - Forest-firefighting services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 3 – leśnictwa: Mokre, Mościska, Królówka (nie dotyczy szkółki

Status
Completed
Predicted value not including VAT
2 207 945,33 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77210000-5 - Logging services
77211000-2 - Services incidental to logging
77211100-3 - Timber harvesting services
77211200-4 - Transport of logs within the forest
77211300-5 - Tree-clearing services
77211400-6 - Tree-cutting services
77211500-7 - Tree-maintenance services
77211600-8 - Tree seeding
77230000-1 - Services incidental to forestry
77231000-8 - Forestry management services
77231200-0 - Forest pest control services
75251120-7 - Forest-firefighting services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 4 – Gospodarstwo Szkółkarskie Królówka - prace na szkółce i nasiennictwo,

Status
Completed
Predicted value not including VAT
783 827,70 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77210000-5 - Logging services
77211300-5 - Tree-clearing services
77211500-7 - Tree-maintenance services
77211600-8 - Tree seeding
77230000-1 - Services incidental to forestry
77231000-8 - Forestry management services
77231200-0 - Forest pest control services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 5 – gospodarka łowiecka w OHZ Kobiór i łąkowo –rolna na terenie Nadleśnictwa.

Status
Completed
Predicted value not including VAT
329 764,06 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77211500-7 - Tree-maintenance services
77210000-5 - Logging services
77211600-8 - Tree seeding
77230000-1 - Services incidental to forestry
77231000-8 - Forestry management services
77231200-0 - Forest pest control services
77600000-6 - Hunting services
Outcome of tender
One-off Contract