Status: Ongoing

Server time: 27.05.2024 21:40

Tender card #60303-2017-49
Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča

Information

ID of tender
1583
Name of content of tender
Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča
Tender ref. no.
60303-2017-49
Public tender journal ref. no.
16075 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 190 600,00 EUR
Main CPV
45111000-8 - Demolition, site preparation and clearance work
Further CPV
45221110-6 - Bridge construction work
45221119-9 - Bridge renewal construction work
45223100-7 - Assembly of metal structures
45223500-1 - Reinforced-concrete structures
45410000-4 - Plastering work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava mosta ev.č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, ktorý je v správe SSÚR Zvolen. Predmetný most sa nachádza na vetve rýchlostnej cesty R2, bol postavený v r. 1984 a premosťuje cestu R1 a potok Bieň. Ide o nosnú konštrukciu o 3 poliach celkovej dĺžky 95,62 m, tvorenú monolitickou komôrkou s jedným otvorom a konzolami celkovej šírky 12,6 m. Stavebný stav mosta je V. – zlý.
Uvedená oprava zahŕňa nasledovné práce :
- komplexné odstránenie mostného zvršku mosta až na nosnú konštrukciu, vrátane prechodových dosiek
- zhotovenie novej vyrovnávacej vrstvy betónu, resp. spriahajúcej dosky
- vybudovanie nových prechodových dosiek
- vybudovanie nového odvodnenia
- osadenia nových mostných záverov
- vybudovanie nových ríms, hydroizolácie a vozovkových vrstiev
- osadenie nových bezpečnostných zariadení
- sanácia spodnej stavby, podhľadu nosnej konštrukcie a krídel.
Stavebné práce budú vykonané v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP a platných noriem a predpisov. Oprava mosta ev.č. R2-176B bude realizovaná po poloviciach šírky vozovky v úseku predmetného mosta. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v B.1 Opis predmetu zákazky SP.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.12.2018 09:00:00
Planned opening of bids
11.12.2018 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Address
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Klaudia Kudláková
klaudia.kudlakova@ndsas.sk
+421 258311528

Documents