Status: Ongoing

Server time: 02.10.2023 23:28

Tender card #ZG.270.2.7.2021
„Utrzymanie przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w roku 2021”

Information

ID of tender
15917
Name of content of tender
„Utrzymanie przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w roku 2021”
Tender ref. no.
ZG.270.2.7.2021
Public tender journal ref. no.
2021/BZP 00272655/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Main CPV
45233220-7 - Surface work for roads
Further CPV
45233123-7 - Secondary road construction work
45233225-2 - Single carriageway construction work
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Okres gwarancji – 40 %.

Schedule

Termin składania ofert i dokumentów
02.12.2021 11:00:00
Planned opening of bids
02.12.2021 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Address
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Republic of Poland
Process supervisor
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link to online profile of contracting authority
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zamrzenica/zamowienia-publiczne2

Documents

Zadanie 1 profilowanie dróg gruntowych

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45233220-7 - Surface work for roads
Outcome of tender
One-off Contract

Zadanie 2 miejscowe uzupełnienie kruszywa we wskazane miejsca w drogach leśnych w leśnictwach obrębu Wierzchlas

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45233220-7 - Surface work for roads
Outcome of tender
One-off Contract

Zadanie 3 miejscowe uzupełnienie kruszywa we wskazane miejsca w drogach leśnych w zasięgu obrębów Zamrzenica i Świekatówko

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45233220-7 - Surface work for roads
Outcome of tender
One-off Contract