Status: Completed

Server time: 02.03.2024 17:08

Tender card #10/2021/HK
Služby súvisiace so zabezpečením BOZP a PO

Information

ID of tender
15941
Name of content of tender
Služby súvisiace so zabezpečením BOZP a PO
Tender ref. no.
10/2021/HK
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
13 593,00 EUR
Main CPV
71317200-5 - Health and safety services
Further CPV
71317100-4 - Fire and explosion protection and control consultancy services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Činnosti bezpečnostnotechnickej služby (BTS) v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi vo forme výkonu činnosti technika požiarnej ochrany (OPP) v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Bližšie špecifikované v prílohe č.1 opis predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2021 10:00:00
Planned opening of bids
25.11.2021 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 917638558

Documents